visie en missie


Hennink Communicatieontwikkeling vergroot de communicatiekracht van mensen in bedrijven. Met name voor leidinggevenden, bestuurders en woordvoerders geldt dat hoe u communiceert, bepalend is voor het vertrouwen, de vitaliteit en veerkracht in uw bedrijf! Hoe interpreteert u ontwikkelingen, ziet u kansen, hoe benut u uw ervaringen, kwaliteiten, groeien u en uw medewerkers in hun functie? Welke positie kiest u in uw team, bedrijf, de markt? Hoe benadert u uw collega’s, medewerkers, (mogelijke) klanten? Wie deze keuzes bewust maakt, is hard op weg zijn doelen effectief te bereiken. Dàt is communicatiekracht.
Vitaal in uw organisatie!

Als communicatiestrateeg, professioneel bedrijfsinspirator en betrokken, onafhankelijk gesprekspartner van directieleden, bestuurders en medewerkers, heeft Hennink Communicatieontwikkeling een natuurlijke antenne voor het samenspel tussen communicatie, organisatieontwikkelingen, relaties en persoonlijke groei.